شیوه پرداخت

برای پرداخت هزینه مرسوله، بعد از تماس با کارشناسان ما و نهایی کردن سفارش، مبلغ را بصورت کارت به کارت بانکی پرداخت می‌کنید